Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
13 August 2014

Enter your social innovation into the international competition

Share this story
Quality Innovation of the Year

Přihlaste své sociální inovace do mezinárodní soutěže

České organizace soukromého i veřejné sektoru mají díky České společnosti pro jakost možnost zúčastnit se mezinárodní soutěže inovací Quality Innovation of the Year.

V roce 2013 uspěla společnost EUROP ASSISTANCE s.r.o. se softwarovým nástrojem Web Invoicing. Smyslem soutěže je podpořit zvyšování počtu a kvalitativní úrovně inovací, posílení konkurenceschopnosti evropských organizací a v neposlední řadě zvýšení povědomí o oceněných organizacích.

Zvláštní kategorií v této soutěži je tzv. sociální inovace (Responsible Innovation), která oceňuje inovace s pozitivním dopadem na společnost a/nebo na životní prostředí. Vítězem loňského ročníku se stalo finské město Esbo, které svým obyvatelům, dodavatelům energií z obnovitelných zdrojů, dozorovým orgánům, vlastníkům nemovitostí i investorům poskytuje nástroj pro porovnávání a vyhodnocování nákladovosti využívání různých druhů energií.

Výhodou této soutěže je mezinárodní účast, zastřešení Evropskou organizací pro kvalitu, jednoduchá a výstižná přihláška, marketingová podpora a možnost účasti na slavnostním předávání, které se pro letošní ročník uskuteční v Budapešti.

Členové a sympatizanti Asociace společenské odpovědnosti mohou využít možnosti přihlásit svoje sociální inovace do této soutěže do 30. 10. 2014. Formulář přihlášky naleznete v českém jazyce zde. Více informací na www.csq.cz, případně na fouskova@csq.cz. Jsme připraveni se s Vámi osobně sejít a probrat všechny náležitosti soutěže.

Česká společnost pro jakost
Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X