Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
25 March 2021

Weinhold Legal invites to a webinar 'Practical aspects of software licensing and SaaS'

Share this story

This webinar aims to provide participants with insight into licensing issues (including "software-as-a-service") and help them navigate. Emphasis will be placed on the practical aspects that we most often deal with in practice.

30 March 2021

10:00 - 11:00

We live in a digital age, when we perform a large part of our work and leisure activities through a variety of software and applications. In addition to already relatively standard software such as accounting programs, CRM systems, cloud storage or various communication and social platforms, etc., more and more platforms for conducting business and providing services online have recently been added.

However, it's good to keep in mind that software, as an intellectual property item, can't usually be "bought" or "sold" like a croissant or a car. When purchasing "ready-made" software, using the software or providing it for use, and especially when ordering / developing it "tailor-made", it is therefore important to pay sufficient attention to the licenses granted and the management of property rights.

Deadline for registration: 28 March 2021

Please note that the webinar will be held in the Czech language. The webinar is not intended for consultants or employees of consulting companies. Weinhold Legal reserves the right to determine the list of participants.

Register here - invitation & details

For more information, please contact Eva Koloničná at eva.kolonicna@weinholdlegal.com.

. . .

Praktické aspekty licencování software a SaaS

Tento webinář si klade za cíl poskytnout účastníkům vhled do problematiky licencování (včetně „software-as-a-service“) a pomoci jim se v ní zorientovat. Důraz bude přitom kladen zejména na praktické aspekty, se kterými se v praxi nejčastěji potýkáme.

10:00 - 11:00

30. března 2021

Žijeme v digitální době, kdy velkou část našich pracovních i volnočasových aktivit vykonáváme prostřednictvím nejrůznějšího software a aplikací. K již poměrně standardnímu software jako jsou účetní programy, CRM systémy, cloudová úložiště či různé komunikační a sociální platfromy apod. v poslední době přibývá též stále více platforem pro uskutečňování obchodu a poskytování služeb online.
Je však dobré mít na paměti, že software, jakožto předmět ochrany duševního vlastnictví, zpravidla nelze jednoduše „koupit“ či „prodat“ podobně jako rohlík či auto. Při pořizování „ready-made“ software, užívání software či jeho poskytování k užití a zejména při jeho objednání/vývoji „na míru“ je proto důležité věnovat dostatečnou pozornost udělovaným licencím a nakládání s majetkovými právy.

Webinář proběhne v českém jazyce. Není určen pro poradce nebo zaměstnance poradenských společností. Advokátní kancelář Weinhold Legal si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.

Deadline pro registraci: 28. března 2021

Registrace & detaily k webináři

Pro více informací o webináři prosím kontaktujte Evu Koloničnou na eva.kolonicna@weinholdlegal.com.

Share this story
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram