Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
12 April 2021

Weinhold Legal invites to a webinar 'Legal aspects of leases and acquisitions of commercial real estate'

Share this story

The webinar will focus on solving legal issues in real estate transactions and leases of commercial real estate, which Weinhold Legal encounters in practice in the implementation of client projects (structuring transactions, legal inspections, preparation and negotiation of contractual documentation, etc.).

21 April 2021
10:00 - 11:30

Deadline for registration: 19 April 2021

Please note that the webinar will be held in the Czech language. The webinar is not intended for consultants or employees of consulting companies. Weinhold Legal reserves the right to determine the list of participants.

Register here - invitation & details

For more information, please contact Eva Koloničná at eva.kolonicna@weinholdlegal.com.

. . .

Právní aspekty nájmů a akvizic komerčních nemovitostí

Webinář bude zaměřen na řešení právních problematik při nemovitostních transakcích a nájmech komerčních nemovitostí, s nimiž se advokátní kancelář Weinhold Legal v praxi setkává při realizaci klientských projektů (strukturování transakcí, právní prověrky, příprava a vyjednávání smluvní dokumentace apod.).

21. dubna 2021
10:00 - 11:30

Webinář proběhne v českém jazyce. Není určen pro poradce nebo zaměstnance poradenských společností. Advokátní kancelář Weinhold Legal si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.

Deadline pro registraci: 19. dubna 2021

Registrace & detaily k webináři

Pro více informací o webináři prosím kontaktujte Evu Koloničnou na eva.kolonicna@weinholdlegal.com.

Share this story
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram