Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
2 February 2021

Weinhold Legal invites to a webinar 'Insolvency from the perspective of the debtor's management'

Share this story

Due to the economic downturn caused mainly by measures against the spread of coronavirus, there is an increase in the number of subjects which find themselves in or on the verge of bankruptcy. How to proceed properly if your company is in trouble? You will learn all this in this webinar.

10 February 2021
14.00 - 14.45

Key topics:

  • When the obligation to file an insolvency petition arises
  • To submit or not to file? - That's what's going on here!
  • When there is a risk of liability of the debtor's management
  • How to behave during insolvency proceedings

Deadline for registration: 9 February 2021

Please note that the webinar will be held in the Czech language.

Register here - invitation & details

For more information, please contact Eva Koloničná at eva.kolonicna@weinholdlegal.com.

. . .

Insolvence z pohledu managementu dlužníka

Vzhledem k ekonomickému útlumu způsobenému zejména opatřeními proti šíření koronaviru dochází k nárustu počtu subjektů, které se ocitají v úpadku či na jeho pokraji. Jak správně postupovat v případě, že se Vaše společnost v potížích? To vše se dozvíte v rámci tohoto webináře, který se koná:

10. února 2021
14.00 - 14.45

Hlavní témata:

  • Kdy vzniká povinnost podat insolvenční návrh
  • Podat či nepodat? – to je to oč tu běží!
  • Kdy hrozí odpovědnost managementu dlužníka
  • Jak se chovat v průběhu insolvenčního řízení

Deadline pro registraci: 9. února 2021

Registrace & detaily k webináři

Pro více informací o webináři prosím kontaktujte Evu Koloničnou na eva.kolonicna@weinholdlegal.com.

Share this story
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram