Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
30 November 2020

Weinhold Legal invites to a webinar 'Competition in Practice'

Share this story

2 December 2020
10:00 - 11:30

This webinar will be focused on the following topics:

 1. Basic rules
  a) Cartels
  b) Abuse of a dominant position
  c) Supervision of public administration bodies § 19a ZOHS
 2. Proceedings before competition authorities - Office for the Protection of Competition / Commission
  a) Local investigation
  b) Leniency program
 3. Private enforcement of competition law

Deadline: 30 November 2020.
Please note the webinar will be held in the Czech language.

Register here - invitation & details

For more information, please contact Eva Koloničná at eva.kolonicna@weinholdlegal.com.

...

Hospodářská soutěž v praxi

2. prosince 2020
10:00 - 11:30

 1. Základní pravidla
  a) Kartely
  b) Zneužití dominantního postavení
  c) Dohled nad orgány veřejné správy § 19a ZOHS
 2. Řízení před soutěžními orgány – ÚOHS/Komise
  a) Místní šetření
  b) Leniency program
 3. Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva

Registrujte se prosím do 30. listopadu 2020 zde (pozvánka + detaily)

Bližší informace sdělí Eva Koloničná na e-mailu eva.kolonicna@weinholdlegal.com.

Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram