Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
11 February 2015

The problem of growing urbanization as a challenge of sustainable development

Share this story
The problem of growing urbanization as a challenge of sustainable development
Source: Global Opportunity Report 2015, United Nations Global Compact, the whole study in English is available here

Problém rostoucí urbanizace výzvou udržitelného rozvoje

Podle zprávy Global Opportunity Report 2015 je rostoucí urbanizace jednou z hlavních výzev udržitelného rozvoje.

Každoročně se na světě přestěhuje z vesnic do měst až 70 milionů obyvatel. S nimi přicházejí i nové problémy. Větší dopravní zácpy, hluk, znečištění ovzduší. To vše má neblahý vliv na lidské zdraví. Problémem je také velké množství lidí z chudých venkovských oblastí, kteří migrují do měst s nadějí lepšího života. Často ale končí v chudých městských čtvrtích, kde mnohdy nemají k dispozici ani sanitační zařízení.

Rostoucí urbanizace však nemusí být vždy považována za negativní jev. Ve skutečnosti život ve městě může být ekonomičtější než život na předměstí. Dosáhnout udržitelného bydlení ve městech však vyžaduje náležité plánování. Zpráva Global Opportunity Report 2015 představila tří hlavní způsoby, jak lze reagovat na rostoucí urbanizaci: budovat zelená a kompaktní města, podporovat rozvoj venkova a budovat tzv. chytrá města.

V kompaktních a zelených městech najde člověk vše, co potřebuje. Ideálně v docházkové vzdálenosti, či si může kamkoliv dojed na kole, popřípadě může využít služeb snadno dostupné a efektivní veřejné dopravy. Jako příklad lze uvést dánský integrovaný systém veřejné dopravy v regionu hlavního města Kodaně, který zahrnuje spoje metra, autobusů a vlaků. Cestující mohou využít jeden druh lístku ve všech druzích prostředků a zároveň je ve všech spojích povolen převoz kol, jenž Dánové každodenně využívají.

Rozvoj venkova je důležitý z toho důvodu, že lidé odcházejí do měst kvůli špatným pracovním příležitostem a celkové zaostalosti venkova. Investice proto musí směřovat do rozvoje venkova, konkrétně do budování infrastruktury a dostupnosti energie a komunikačních prostředků. Zajímavým příkladem je projekt telekomunikační společnosti Airtel, Voice of the Farmer, díky němuž afričtí farmáři dostávají prostřednictvím mobilních sítí užitečné informace a rady z oblasti zemědělství, což jim umožňuje zvýšit produktivitu práce a zisky.

Další možností, jak čelit následkům rostoucí urbanizace, je budovat tzv. chytrá města. Zavádění nových technologií a chytrých systémů do měst umožňuje zefektivnit například správu vody, elektřiny či dopravy. Ukázkovým příkladem je parkovací systém SFpark v San Franciscu. Řidiči jsou prostřednictvím webové aplikace informováni o počtu a poloze volných parkovacích míst. Zároveň systém automaticky mění ceny parkovacích míst podle poptávky, aby nedocházelo k přetěžování jednotlivých ulic. Pokud je nějaké parkoviště dlouho zaplněné, cena parkování se zde automaticky zvedne nahoru. Na parkovištích, kde je naopak hodně volných míst, cena klesá.

Kromě rostoucí urbanizace jsou dle Global Opportunity Report 2015 dalšími velkými výzvami pro udržitelný rozvoj také extrémní počasí, nedostatek pitné vody, nepřenosné nemoci a závislost na fosilních palivech.

Zdroj: Global Opportunity Report 2015, United Nations Global Compact, celá studie v AJ dostupná zde

A-CSR malé
Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram