Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
15 January 2015

The Government supports the involvement of Czech companies and organizations in the initiative UN Global Compact

Share this story
The Government supports the involvement of Czech companies and organizations in the initiative UN Global Compact

Vláda podporuje zapojení českých firem a organizací do iniciativy OSN Global Compact

Vláda České republiky schválila v usnesení č. 199 strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR.

Cílem tohoto dokumentu, připraveného pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Radou kvality ČR a dalšími zainteresovanými stranami, je přispívat k rozvoji konceptu společenské odpovědnosti firem v České republice a jejímu pozitivnímu vlivu na společnost, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost České republiky.

V souvislosti s mezinárodně uznávanými standardy společenské odpovědnosti doporučuje Národní akční plán CSR českým firmám a organizacím přijmout základní principy platformy UN Global Compact, vytvořené pod záštitou OSN. Vláda také aktivně podporuje založení české národní sítě této mezinárodní iniciativy firem a organizací, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. V současné době sdružuje UN Global Compact téměř 13 000 organizací (z toho přes 8 000 firem) ze 165 zemí světa.

Zvýšení povědomí o UN Global Compact v České republice je jedním z cílů Asociace společenské odpovědnosti, hostitelské organizace budoucí české národní sítě. Tato nezisková organizace tvoří platformu, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti nejen firmy, ale i další subjekty. Na založení národní sítě UN Global Compact v České republice spolupracuje s Radou kvality ČR.

Rada kvality ČR je poradním, iniciačním a koordinačním meziresortním orgánem vlády ČR zaměřeným na podporu aktivit v oblasti kvality a společenské odpovědnosti. "Vláda si plně uvědomuje význam, jaký má téma společenské odpovědnosti pro budoucnost. Proto v loňském roce přijala – ve spolupráci s Radou kvality – Národní akční plán CSR, který má naplno nastartovat a rozvinout využívání CSR v českých podmínkách,"vysvětlil Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR.

Ve vzájemném memorandu se Rada kvality ČR a Asociace společenské odpovědnosti koncem roku 2014 dohodly na spolupráci při rozvoji a koordinaci konceptu CSR a udržitelného rozvoje v ČR, a na realizaci společných projektů a záměrů v oblasti CSR. Dále se dohodly spolupracovat při založení Národní sítě Global Compact Česká republika. V brzké době tak do ČR přinesou mezinárodní know-how největší platformy společenské odpovědnosti na světě.

Díky vládní podpoře a aktivitám Rady kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti a řady dalších subjektů konečně i v České republice počet firem a organizací, které se rozhodly ztotožnit s deseti základními principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce, roste. „Jako první nadnárodní společnost v České republice přijal deset základních principů UN Global Compact T-Mobile Česká republika, začátkem tohoto roku se připojila IKEA Česká republika. Dalšími významnými podporovateli a signatáři jsou například Nizozemsko-česká obchodní komora a Česká společnost pro jakost“ dodává Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Dle nařízení Evropské komise budou muset velké společnosti v následujících letech povinně vykazovat své nefinanční aktivity. Firmy, zapojené do UN Global Compact, budou mít značnou výhodu. Tzv. Communication on Progress (zpráva o CSR, kterou jim Global Compact nabízí) jim pomůže každý rok zhodnotit současný stav implementace principů CSR, a definovat potřeby, rizika i příležitosti do budoucna. Zároveň plně koresponduje s tímto evropským nařízením, takže firmám značně usnadní jeho plnění.

A-CSR malé
Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram