Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
5 January 2015

Denmark, a country of social responsibility

Share this story
Denmark

Zatímco v České republice se koncept společenské odpovědnosti firem (CSR) teprve postupně dostává do povědomí společnosti, v Dánském království je považován téměř za samozřejmost.

Lego, Carlsberg Group, Danske Bank a mnoho dalších dánských společností aktivně praktikuje CSR a snaží se tak podílet na rozvoji širší společnosti. Velké množství firem se řídí mezinárodními CSR standardy a dobrovolně přijímá 10 základních principů společenské odpovědnosti ustanovených mezinárodní iniciativou UN Global Compact. Již více než 300 společností a institucí přijalo v Dánsku základní principy UN Global Compact. Otázkou zůstává, proč je koncept společenské odpovědnosti v Dánsku tak rozšířený.

Důvodů je několik. Podstatnou roli určitě sehrává dánská vláda, která se aktivně podílí na podpoře a rozvoji CSR. Od roku 2009 jsou dle zákona všechny velké dánské společnosti povinny v rámci výročních zpráv zveřejňovat informace o svých CSR aktivitách. Činnost firem je nyní tak více transparentní a široká veřejnost má možnost sledovat, na jakých aktivitách se firmy podílejí. Současně vláda vydává instrukce k praktikování CSR a snaží se upozorňovat na problémy, na které by se firmy měly zaměřit.

Dalším důvodem je pozitivní vnímání CSR ze strany soukromého sektoru, ale i veřejnosti. Firmy převážně věří, že jejich společenská odpovědnost může vést k budování nových příležitostí a současně přispívat k rozvoji společnosti. Zároveň občanská společnost zaujímá pozitivní postoj k aktivitám firem a je ochotna podílet se na vzájemné spolupráci a rozvoji CSR. Značný podíl na tom mají také vzdělávací instituce, které v rámci širokého spektra oborů, ať už se jedná o ekonomické či humanitní obory, zahrnují do výuky problematiku CSR a rozšiřují tak povědomí studentů, budoucích zaměstnavatelů a zaměstnanců, o potenciálu CSR. Fakulta podnikání a sociálních věd dánské Univerzity Aarhus se dokonce stala členem UN Global Compact.

V neposlední řadě je nutné zmínit dlouholetou tradici angažovanosti a solidarity celé dánské společnosti. Dánové se zajímají o národní i globální problémy a často se angažují v otázkách souvisejících například s problematikou lidských práv či životním prostředím. Ať už se jedná o zapojení studentů do dobrovolnických aktivit či angažovanost zaměstnanců v odborech, jsou velmi aktivní a věří, že svou aktivitou dokážou opravdu změnit věci k lepšímu. Bez víry ve změnu a lepší fungování společnosti by se koncept CSR v povědomí lidí určitě tak rychle neuchytil. Výše uvedené důvody a určitě i několik dalších, které zde nebyly zmíněny, přispívají k rozvoji CSR.

Zdroj: Ivona Krummerová, intership v Asociaci společenské odpovědnosti, 5. 1. 2015
A-CSR malé
Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram