Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
4 November 2020

Weinhold Legal invites to two webinars

Share this story

How to run e-shop and website legally correctly (and practically)

11 November, 10.00-11.30.

Deadline: 9 November 2020. Please note the webinar will be held in Czech language.

Register here - invitation, details and registration

First experience with claiming damages related to coronavirus measures

25 November, 14.00-14.30

A number of companies have claimed their damages against the state, that arose in connection with the emergency coronavirus measures. In our webinar, we will summarize the experience with this first phase.

 • Current legislation
 • Determination of the amount of damage
 • Formal requirements
 • The planned restriction of the right to damages 

Deadline: 23 November 2020. Please note the webinar will be held in the Czech language.

Register here - invitation & details

For more information, please contact Eva Koloničná at eva.kolonicna@weinholdlegal.com.


Jak na e-shopy a weby právně správně (a prakticky), 11. listopadu 2020, 10:00 - 11:30

 • Tvorba a dispozice s e-shopem či webem
 • Obsah e-shopu či webu a autorské právo (vč. licencí, embedovaných odkazů apod.)
 • Obsah e-shopu či webu a GDPR (vč. newsletterů, cookies, sociálních médií apod.)
 • Diskuzní fóra a odpovědnost za jejich obsah
 • Prodej přes e-shop a povinnosti vůči spotřebitelům (vč. obchodních podmínek,  odpovědnosti za vady, vyřizování reklamací apod.)

Více informací a registrace

První zkušenosti s uplatňováním škody za protikoronavirová opatření, 25. listopadu 2020, 14:00 - 14:30

Řada subjektů již uplatnila vůči státu škody, které jim vznikly v souvislosti s mimořádnými opatřeními proti koronaviru. V našem webináři shrneme zkušenosti s touto první fází.

 • Platná právní úprava
 • Určení výše vzniklé škody
 • Formální náležitosti
 • Chystané omezení práva na náhradu škody 

Více informací a registrace

Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram