Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
5 March 2021

Weinhold Legal invites to a webinar 'Transparency according to GDPR'

Share this story

The webinar will be focused mainly on fulfilling the information obligation towards data subjects, which is faced by every personal data controller.

18 March 2021

10:00 - 11:30

The speakers will comment on both best practices for fulfilling the information obligation and new trends that are emerging in this area in the Czech and international field. Attention will also be paid to the transfer of personal data after Brexit and the decision of SD EU Schrems II.

The Czech and foreign decision-making practice, which numerous draws attention to the incorrect procedures of administrators, will not be left out either.

We believe that you will receive a number of recommendations and ideas for your practice from the webinar, and we look forward to meeting you.

Deadline for registration: 17 March 2021

Please note that the webinar will be held in the Czech language.The webinar is not intended for consultants or employees of consulting companies. Weinhold Legal reserves the right to determine the list of participants.

Register here - invitation & details

For more information, please contact Eva Koloničná at eva.kolonicna@weinholdlegal.com.

. . .

Transparentnost dle GPDR

Webinář bude zaměřen zejména na plnění informační povinnosti vůči subjektům údajů, se kterou se potýká každý správce osobních údajů.

18. března 2021

10:00 - 11:30

Komentovány budou jak osvědčené postupy plnění informační povinnosti, tak nové trendy, které se v této oblasti objevují na českém i mezinárodním poli. Pozornost bude věnována i předávání osobních údajů po Brexitu a rozhodnutí SD EU Schrems II.

Stranou nezůstane ani česká a zahraniční rozhodovací praxe, která četně upozorňuje na nesprávné postupy správců.

Věříme, že si z webináře odnesete řadu doporučení a nápadů pro Vaši praxi a už se těšíme na setkání s Vámi.

Webinář proběhne v českém jazyce. Není určen pro poradce nebo zaměstnance poradenských společností. Advokátní kancelář Weinhold Legal si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.

Deadline pro registraci: 17. března 2021

Registrace & detaily k webináři

Pro více informací o webináři prosím kontaktujte Evu Koloničnou na eva.kolonicna@weinholdlegal.com.

Share this story
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram