Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
30 October 2014

Unilever announces a competition for students: Unilever challenge

Share this story
Unilever vyzva

Unilever vyhlašuje soutěž pro studenty: Unilever výzva

Unilever vyhlašuje soutěž Unilever výzva pro studenty vysokých škol, která cílí na mladé lidi s inovativními nápady v oblasti udržitelného rozvoje. Hodnotit a pomáhat se zdokonalováním projektů bude tým mentorů složený ze členů vedení Unilever v ČR a SR a z uznávaných odborníků, jmenujme například Doc. Ing. Vladimíra Kočího Ph.D., děkana Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT, nebo Mgr. Jána Dubničku, odborníka na koučing a profesní rozvoj.

Stačí vymyslet projekt týkající se toho, jak přispět k udržitelnosti a zlepšení života u nás a jak uchránit naši zemi krásnou i pro příští generace. Studenti, kteří výzvu Unileveru přijmou, mohou navrhnout svůj projekt v následujících oblastech:

  •  Výživa a zdravý životní styl
  •  Životní prostředí
  •  Potravinový odpad
  •  Diverzita na pracovním trhu
  •  Příležitosti pro mladé lidi

Projekty lze přihlásit na webové stránce www.unilevervyzva.cz od 1. října do 31. prosince 2014.

Pro nejlepší je připravena nezapomenutelná cesta na Srí Lanku, 70 000 Kč na realizaci jejich projektu a až 30 000 Kč jako osobní odměna.

Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram