Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
7 October 2014

Joint effort in the struggle for sustainability

Share this story
Společné úsilí v boji za udržitelnost

Společné úsilí v boji za udržitelnost

GRI, Global Compact a Světová obchodní rada pro udržitelný rozvoj (WBCSD) spojily své úsilí, aby mobilizovaly soukromý sektor, jako klíčového hráče v dosahování udržitelnosti.

Projekt udržitelných rozvojových cílů bude zahájen Organizací spojených národů v září 2015 a v návaznosti na rozvojové cíle tisíciletí se bude snažit vypořádat s chudobou, zajistit důstojný život, rovné příležitosti pro všechny a chránit prostředí naší planety.

Tato agenda představuje pro soukromý sektor historickou příležitost zapojit se a pozitivně působit na směřování společnosti. Odpovědný byznys poskytne mimořádnou podporu v realizaci rozvojových cílů skrze inovace, investice, rozšíření zákaznické základny a globálního pracovního trhu.

Zapojení soukromého sektoru rozšíří příležitosti k podnikání, zlepší podnikatelské prostředí a inspiraci. Organizace GRI, Global Compact a WBCSD sdružují profesionály a pokrokové firmy z celého světa. Společně vytvoří průvodce, který pomůže při reportingu jejich udržitelnosti, nastavování cílů a společensky odpovědných strategií. Průvodce povede firmy skrze principy a metody k souladu s rozvojovými cíli, nabídne soubor kritérií (KPIs) k sebehodnocení a poskytne směr, kam mohou firmy směřovat a zlepšit tak kvalitu jejich udržitelných opatření.

Zdroj: TZ, UN Global Compact, New York, 7 October 2014 zde /Source: Link available here

A-CSR malé
Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X