Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
20 October 2014

Combining Profit and Purpose

Share this story
profit and purpose

Vztah mezi ziskem a společenským prospěchem

Zhruba devět z deseti současných ředitelů a budoucích lídrů věří, že podniky by měly mít nějaký společenský přínos. Zatímco 86 % současných šéfů si myslí, že tomu tak v praxi opravdu je, jen pětina mladých lidí s tím souhlasí.

To ukazuje na rozdíl mezi názory současných a budoucích ředitelů. Uvedené výsledky jsou součástí nové studie, kterou vydala společnost Coca-Cola Enterprises, ve spolupráci s Cranfield’s Doughty Centre for Corporate Responsibility a The Financial Times’ FT Remark. Studie s názvem ‘Combining Profit and Purpose’ vychází z názorů 50 současných ředitelů velkých podniků a téměř 150 studentů MBA, Masters a absolventů z celé Evropy – budoucích lídrů.

Průzkum naznačuje, že současní a budoucí lídři se shodnou na tom, že zisk a hodnota akcií jsou v současné době nejlepším barometrem úspěchu společnosti. Názory na to, jak by se tato situace mohla v budoucnu změnit, se již u obou skupin liší. Zatímco drtivá většina současných lídrů je přesvědčena, že ziskovost a hodnota pro akcionáře budou i v budoucnu naprosto klíčové, nastávající lídři mají od společností do budoucna mnohem větší očekávání. Domnívají se, že za několik let bude rozhodujícím ukazatelem dopad na společnost a životní prostředí, inovace a rozvoj. Dnešní ředitelé a budoucí lídři mají odlišné názory i na překážky, které brání zlepšení společenského prospěchu podnikání. Zatímco současní ředitelé uvádějí nejčastěji vládu a legislativu, budoucí lídři vidí příčiny spíše v postoji vedení společností.

Profesor David Grayson, ředitel Doughty Centre, ve svém komentáři k výsledkům studie uvedl, že není překvapením, že společenský prospěch je pro většinu podniků prioritou. Hlavní výzvou je přimět současné ředitele, aby definovali, jak může být společensky prospěšné právě jejich podnikání, a jak toho dosáhnou.

Zajímavou studii ‘Combining Profit and Purpose’ si můžete prohlédnout v anglickém jazyce zde/ The interesting study ‘Combining Profit and Purpose’ can be found here.

Zdroj: CSR Europe (2014): Study shows gap between the views of current and future leaders when it comes to how businesses combine profit and purpose. Dostupné zde, 16. 10. 2014 / Source: Link available here

A-CSR malé
Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram