Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
18 February 2015

Circular economy as a global trend in companies

Share this story
CSR Europe

Cirkulární ekonomika jako celosvětový trend ve firmách

Novému pohledu na udržitelné podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti firem se věnoval včerejší webinář o cirkulární ekonomice. Pořádali ho naši mezinárodní partneři CSR Europe a kanadská střešní organizace CPEQ. Cirkulární ekonomiku, která umí zužitkovat výrobky a jejich komponenty pro další výrobu a použití, prosazují jak firmy, tak například Evropská komise. Posledních více než 100 let funguje globální ekonomika spíše podle lineárního vzorce. Firmy se zajímají o to, jak co nejlevněji zlikvidovat výrobek bez uvažování o tom, jak ho následně využít pro další výrobu.

Katka Kolská z Byznysu pro společnost po absolvování webináře upozorňuje, že je třeba rozlišit cirkulární ekonomiku od pouhé optimalizace lineárního fungování: „Cirkulární ekonomika představuje systém, který uchovává přidanou hodnotu v produktu po tak dlouhou dobu, dokud je to možné a zároveň eliminuje vznik odpadů." O produktech se v cirkulární ekonomice neuvažuje jako o budoucím odpadu, ale jako o zdroji pro další využití.

Klíčový je také ekonomický přínos cirkularity v podnikání. Předpokládané benefity přechodu na cirkulární ekonomiku se odhadují na 1 trilion $ v globální ekonomice do roku 2025 spolu se vznikem 100 000 nových pracovních míst v příštích 5 letech. MVO Netherlands dodává, že ke změně ekonomického systému přitom dochází na všech úrovních - společenské, sektorové, organizační i osobní, na úrovni jednotlivců.

Za příklad dobré praxe může sloužit platforma Synergie Quebec, která vytváří synergie v industriálních parcích, tedy mapuje procesy, vedlejší produkty, odpady aj. všech firem, které sídlí v daném parku a hledá možná propojení. Jedna firma tak například může využívat jako materiál to, co bylo v jiné odpadem. „Kruh" v cirkulární ekonomice nemusí nutně vzniknout a uzavřít se v rámci jedné firmy ani sektoru, tyto kruhy se mohou reálně vytvářet napříč celou ekonomikou. Jiný pozitivní příklad přinesla CSR Europe, která v rámci kampaně Udržitelná města upozornila na mnoho nevyužitých byznys příležitostí z hlediska principů cirkulární ekonomiky.

O cirkulární ekonomice v budoucnu určitě uslyšíme, ať už od Evropské Komise, která připravuje strategii na její propagaci, nebo od firem, které na jejích principech budují své nové strategie. Teorii i uplatnění konceptu v praxi vám detailněji přiblížíme na konferenci Byznys vize 2015, kterou Byznys pro společnost pořádá.

Pro více informací o webináři a tématu cirkulární ekonomika prosím kontaktujte Katku Kolskou.

Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram