Waste becomes resources 2017

pozv_A4_mail

ENGLISH

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands and The Institute of Circular Economy would like to thank you for your attendance at the international conference on sustainability:

Waste becomes resources 2017

…how to effectively set up Circular Economy on the local level

The conference covered the latest news and information about trends and legislative changes as well as real-life experience in the following areas:

WASTE, ENERGY, WATER, BUILDINGS

The Netherlands was represented by the Dutch speaker Matthieu Bardout (Project Manager Circle Cities Programme, Circle Economy Amsterdam) with his presentation 'How to set up Circle Cities Metabolism'.

More information: www.odpadzdrojem.cz

 


ČESKY

Velvyslanectví Nizozemského království a Institut cirkulární ekonomiky, z. ú.

srdečně děkují za Vaši účast na druhém ročníku mezinárodní konference

ODPAD ZDROJEM

... aneb jak efektivně zavádět oběhové hospodářství na komunální úrovni

 
Co je oběhové hospodářství a jak jeho principy využít v obci?
Jak vybudovat energeticky soběstačnou obec?
Mohou se odpady stát zdrojem a přinést finance do obecního rozpočtu?
Jak efektivně hospodařit s vodou?
Jaké výhody přináší využívání druhotných surovin při realizaci stavebních zakázek?
A jak do toho všeho zapojit občany?

Konference přinesla aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétní zkušenosti v těchto oblastech:

ODPADY
Efektivní nakládání s odpady, úspory rozpočtu, práce s občany, odpady jako zdroj (i finanční)

ENERGIE
Úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie

VODA
Recyklace vody na úrovni samospráv i domácností, úspory, čerpání finanční podpory, propojení problematiky odpadů a vody

STAVBY
Výstavba budov, komunikací či technologických zařízení, využití stavebních odpadů či uplatnění kriterií oběhového hospodářství ve výběrových řízeních

 
Na konferenci vystoupil s tématem "Jak nastavit cirkulární městský metabolismus" nizozemský řečník Matthieu Bardout, Project Manager Circle Cities Programme, Circle Economy Amsterdam
 
Více informací na www.odpadzdrojem.cz
You can join our events via our online community platform. You do not have to be a member of the NCCC to become a member of our online community platform. Membership of our online community platform is for free.
Non-NCCC members benefit from its functionality surrounding specific events.
NCCC members enjoy its full functionality, all the time, together with many more membership benefits.
And don't forget to explore who we are - This is us!
By registering for this event, I CONSENT to the taking of my pictures and/or audio-visual recordings at events organized by the NCCC, including pictures and/or audio-visual recordings taken/shot and edited by an outside professional photographer, and the processing thereof, in particular to the publishing of these pictures and/or audio-visual recordings in the NCCC’s promotional documents, newsletters, presentations, websites and social media (such as LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) for marketing purposes.
In case you do not consent and still would like to join this event, please send an email to office@nlchamber.cz.

By registering for this event, I CONSENT to paying a no-show fee in the amount of the ticket fee, with a minimum of 400,- CZK excl. VAT per event, also for events that are free of charge.
This no-show fee only applies in case I do not inform the NCCC at least 48 hours before the start of the event that:
- I will not attend, or
- I have nominated another person to attend in my place and I have provided the NCCC with his/her name and contact email address.
Other near future events

No Events

ALL EVENTS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram