Waste becomes resources 2017

pozv_A4_mail

ENGLISH

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands and The Institute of Circular Economy would like to thank you for your attendance at the international conference on sustainability:

Waste becomes resources 2017

…how to effectively set up Circular Economy on the local level

The conference covered the latest news and information about trends and legislative changes as well as real-life experience in the following areas:

WASTE, ENERGY, WATER, BUILDINGS

The Netherlands was represented by the Dutch speaker Matthieu Bardout (Project Manager Circle Cities Programme, Circle Economy Amsterdam) with his presentation 'How to set up Circle Cities Metabolism'.

More information: www.odpadzdrojem.cz

 


ČESKY

Velvyslanectví Nizozemského království a Institut cirkulární ekonomiky, z. ú.

srdečně děkují za Vaši účast na druhém ročníku mezinárodní konference

ODPAD ZDROJEM

... aneb jak efektivně zavádět oběhové hospodářství na komunální úrovni

 
Co je oběhové hospodářství a jak jeho principy využít v obci?
Jak vybudovat energeticky soběstačnou obec?
Mohou se odpady stát zdrojem a přinést finance do obecního rozpočtu?
Jak efektivně hospodařit s vodou?
Jaké výhody přináší využívání druhotných surovin při realizaci stavebních zakázek?
A jak do toho všeho zapojit občany?

Konference přinesla aktuální informace o trendech i legislativních změnách a konkrétní zkušenosti v těchto oblastech:

ODPADY
Efektivní nakládání s odpady, úspory rozpočtu, práce s občany, odpady jako zdroj (i finanční)

ENERGIE
Úspory energie, soběstačnost v energetické produkci a vytváření systémů udržitelné produkce i spotřeby energie

VODA
Recyklace vody na úrovni samospráv i domácností, úspory, čerpání finanční podpory, propojení problematiky odpadů a vody

STAVBY
Výstavba budov, komunikací či technologických zařízení, využití stavebních odpadů či uplatnění kriterií oběhového hospodářství ve výběrových řízeních

 
Na konferenci vystoupil s tématem "Jak nastavit cirkulární městský metabolismus" nizozemský řečník Matthieu Bardout, Project Manager Circle Cities Programme, Circle Economy Amsterdam
 
Více informací na www.odpadzdrojem.cz
You can join our events via our online community platform. You do not have to be a member of the NCCC to become a member of our online community platform. Membership of our online community platform is for free.
Non-NCCC members benefit from its functionality surrounding specific events.
NCCC members enjoy its full functionality, all the time, together with many more membership benefits.
And don't forget to explore who we are - This is us!
By registering for this event, I hereby CONSENT to the capturing of my pictures and/or audio-visual recordings at NCCC-organized events. This includes the use of pictures and/or audio-visual recordings taken/shot and edited by an external professional photographer. I understand and agree that these pictures and/or audio-visual recordings may be published in the NCCC's promotional materials, newsletters, presentations, websites, and social media platforms (such as LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube) for marketing purposes.
If you do not consent to the capturing and use of your pictures and/or audio-visual recordings, please send an email to office@nlchamber.cz.

Additionally, by registering for this event, I acknowledge and agree to the following no-show fee policy, that applies to both members and non-members of the NCCC Traders by Nature.

For free events, a no-show fee of 400,- CZK excl. VAT will be charged for non-attendance in case of no prior notification to the NCCC at least 48 hours before the start of the event.
For paid events, a no-show fee equivalent to 40% of the ticket price will be charged for non-attendance without prior notification to the NCCC at least 48 hours before the start of the event.
Exceptions to the no-show fee policy apply if I inform the NCCC at least 48 hours before the event start time that:

I will not be able to attend, or I have nominated another person to attend in my place, providing their name and contact email address to the NCCC.

Thank you for your understanding and cooperation.
Other near future events

thu04jul17:00thu22:00vrijmibo #14 by the NCCC Traders by Nature!!! Thursday !!! afternoon drinks

ALL EVENTS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram