Impact Hub #Coaching: Mastermind for coaches

To participate, it is necessary to be a coach. The meeting will be held in the Czech language.

If you practice coaching, please be invited to this meeting organized by our patron member Impact Hub. It is a meeting of an open group of professional coaches who are developing their coaching practice or are on their way to this goal. The members of this group meet every month to help and support each other.

The purpose of these meetings is to share experience, consult and join forces to make coaching services even better and more professional. If you are a coach and are not afraid of change, you are cordially invited to come to this mastermind group.

Wednesday, 17 February 2021

16.00- 18.00 (online)

Bring your topic

What are you currently working on the most? What would you need to deal with? What doesn't work for you and you want to change it? The group will help you. The values ​​of our group are courage, respect and trust.

About the facilitator

The meeting of the mastermind group will be led by coach Michaela Prokopová. In 2014, she won a special award at a conference for businesswomen, which included a package of coaching sessions. That was the first time she met coaching. She has failed with a technical business plan that motivated her to do things differently and move on. While rethinking her life on maternity leave, coaching magically appeared in her life as a longed-for journey. Today, thanks to her own experience in finding a personal path, she helps through one of the most positive methods of personal development. She works mainly with women seeking their life path and satisfaction, and entrepreneurs on their often lonely journey.

Míša inspires the stories of businesswomen in the podcast Rozhovory s hvězdnými ženami and collaborates with SevenIN, which helps build healthy teams and successful business.

In case of interest, please register here.

.   .   .

Impact Hub #Coaching: Mastermind pro kouče

Pro účast je nutné být koučem. Setkání se uskuteční v českém jazyce.

Pokud jste kouč, jste srdečně zváni na toto setkání, které organizuje náš patronátní člen Impact Hub. Jedna se o setkání otevřené skupiny profesionálních koučů, kteří rozvíjí svou koučovací praxi nebo jsou na cestě k tomuto cíli. Každý měsíc se setkávají abych si pomáhali a podporovali se. Sdílí své zkušenosti, radí se a spojují síly, aby jejich služby byly ještě lepší a profesionálnější, než kdyby na to byli sami. Pokud jste kouč a nebojíte se změn, přijměte pozvání a přijďte do této mastermind skupiny.

Středa 17. února 2021

16.00 - 18.00

Přineste si své téma

Co aktuálně nejvíc řešíte? S čím byste se potřebovali poradit? Co vám nefunguje a chcete změnit? Skupina vám pomůže. Hodnotami naší skupiny jsou odvaha, respekt a důvěra.

O facilitátorce

Setkání mastermind skupiny povede koučka Michaela Prokopová. V roce 2014 vyhrála speciální ocenění na konferenci pro podnikatelky, jejíž součástí byl balíček koučovacích sezení. Tenkrát se poprvé setkala s koučinkem. Má za sebou neúspěch s technickým podnikatelským záměrem, který ji motivoval dělat věci jinak a jít dál. Během přehodnocování života na mateřské dovolené se jí koučink magicky objevil v životě jako vytoužená cesta. Dnes díky vlastní zkušenosti s hledáním osobní cesty pomáhá skrz jednu z nejpozitivnějších metod osobního rozvoje. Spolupracuje především s ženami hledajícími svou životní cestu a spokojenost a podnikatelkami na jejich často osamělé cestě.

Míša inspiruje příběhy podnikatelek v podcastu Rozhovory s hvězdnými ženami a spolupracuje se společností SevenIN, která pomáhá při budování zdravých týmů a úspěšného podnikání.

V případě zájmu se prosím registrujte zde.

You can join our events via our online community platform. You do not have to be a member of the NCCC to become a member of our online community platform. Membership of our online community platform is for free.
Non-NCCC members benefit from its functionality surrounding specific events.
NCCC members enjoy its full functionality, all the time, together with many more membership benefits.
And don't forget to explore who we are - This is us!
By registering for this event, I hereby CONSENT to the capturing of my pictures and/or audio-visual recordings at NCCC-organized events. This includes the use of pictures and/or audio-visual recordings taken/shot and edited by an external professional photographer. I understand and agree that these pictures and/or audio-visual recordings may be published in the NCCC's promotional materials, newsletters, presentations, websites, and social media platforms (such as LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube) for marketing purposes.
If you do not consent to the capturing and use of your pictures and/or audio-visual recordings, please send an email to office@nlchamber.cz.

Additionally, by registering for this event, I acknowledge and agree to the following no-show fee policy, that applies to both members and non-members of the NCCC Traders by Nature.

For free events, a no-show fee of 400,- CZK excl. VAT will be charged for non-attendance in case of no prior notification to the NCCC at least 48 hours before the start of the event.
For paid events, a no-show fee equivalent to 40% of the ticket price will be charged for non-attendance without prior notification to the NCCC at least 48 hours before the start of the event.
Exceptions to the no-show fee policy apply if I inform the NCCC at least 48 hours before the event start time that:

I will not be able to attend, or I have nominated another person to attend in my place, providing their name and contact email address to the NCCC.

Thank you for your understanding and cooperation.
Other near future events

fri03may17:00fri22:00vrijmibo #12 by the NCCC Traders by NatureFriday afternoon drinks

wed29may16:00wed16:30Annual General Meeting 2024A members-only event

ALL EVENTS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram