Impact Hub #Coaching: Mastermind for coaches

To participate, it is necessary to be a coach. The meeting will be held in the Czech language.

If you practice coaching, please be invited to this meeting organized by our patron member Impact Hub. It is a meeting of an open group of professional coaches who are developing their coaching practice or are on their way to this goal. The members of this group meet every month to help and support each other.

The purpose of these meetings is to share experience, consult and join forces to make coaching services even better and more professional. If you are a coach and are not afraid of change, you are cordially invited to come to this mastermind group.

Wednesday, 17 February 2021

16.00- 18.00 (online)

Bring your topic

What are you currently working on the most? What would you need to deal with? What doesn't work for you and you want to change it? The group will help you. The values ​​of our group are courage, respect and trust.

About the facilitator

The meeting of the mastermind group will be led by coach Michaela Prokopová. In 2014, she won a special award at a conference for businesswomen, which included a package of coaching sessions. That was the first time she met coaching. She has failed with a technical business plan that motivated her to do things differently and move on. While rethinking her life on maternity leave, coaching magically appeared in her life as a longed-for journey. Today, thanks to her own experience in finding a personal path, she helps through one of the most positive methods of personal development. She works mainly with women seeking their life path and satisfaction, and entrepreneurs on their often lonely journey.

Míša inspires the stories of businesswomen in the podcast Rozhovory s hvězdnými ženami and collaborates with SevenIN, which helps build healthy teams and successful business.

In case of interest, please register here.

.   .   .

Impact Hub #Coaching: Mastermind pro kouče

Pro účast je nutné být koučem. Setkání se uskuteční v českém jazyce.

Pokud jste kouč, jste srdečně zváni na toto setkání, které organizuje náš patronátní člen Impact Hub. Jedna se o setkání otevřené skupiny profesionálních koučů, kteří rozvíjí svou koučovací praxi nebo jsou na cestě k tomuto cíli. Každý měsíc se setkávají abych si pomáhali a podporovali se. Sdílí své zkušenosti, radí se a spojují síly, aby jejich služby byly ještě lepší a profesionálnější, než kdyby na to byli sami. Pokud jste kouč a nebojíte se změn, přijměte pozvání a přijďte do této mastermind skupiny.

Středa 17. února 2021

16.00 - 18.00

Přineste si své téma

Co aktuálně nejvíc řešíte? S čím byste se potřebovali poradit? Co vám nefunguje a chcete změnit? Skupina vám pomůže. Hodnotami naší skupiny jsou odvaha, respekt a důvěra.

O facilitátorce

Setkání mastermind skupiny povede koučka Michaela Prokopová. V roce 2014 vyhrála speciální ocenění na konferenci pro podnikatelky, jejíž součástí byl balíček koučovacích sezení. Tenkrát se poprvé setkala s koučinkem. Má za sebou neúspěch s technickým podnikatelským záměrem, který ji motivoval dělat věci jinak a jít dál. Během přehodnocování života na mateřské dovolené se jí koučink magicky objevil v životě jako vytoužená cesta. Dnes díky vlastní zkušenosti s hledáním osobní cesty pomáhá skrz jednu z nejpozitivnějších metod osobního rozvoje. Spolupracuje především s ženami hledajícími svou životní cestu a spokojenost a podnikatelkami na jejich často osamělé cestě.

Míša inspiruje příběhy podnikatelek v podcastu Rozhovory s hvězdnými ženami a spolupracuje se společností SevenIN, která pomáhá při budování zdravých týmů a úspěšného podnikání.

V případě zájmu se prosím registrujte zde.

You can join our events via our online community platform. You do not have to be a member of the NCCC to become a member of our online community platform. Membership of our online community platform is for free.
Non-NCCC members benefit from its functionality surrounding specific events.
NCCC members enjoy its full functionality, all the time, together with many more membership benefits.
And don't forget to explore who we are - This is us!
By registering for this event, I CONSENT to the taking of my pictures and/or audio-visual recordings at events organized by the NCCC, including pictures and/or audio-visual recordings taken/shot and edited by an outside professional photographer, and the processing thereof, in particular to the publishing of these pictures and/or audio-visual recordings in the NCCC’s promotional documents, newsletters, presentations, websites and social media (such as LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) for marketing purposes.
In case you do not consent and still would like to join this event, please send an email to office@nlchamber.cz.

By registering for this event, I CONSENT to paying a no-show fee in the amount of the ticket fee, with a minimum of 400,- CZK excl. VAT per event, also for events that are free of charge.
This no-show fee only applies in case I do not inform the NCCC at least 48 hours before the start of the event that:
- I will not attend, or
- I have nominated another person to attend in my place and I have provided the NCCC with his/her name and contact email address.
Other near future events

wed07jun17:30wed20:00Connecting People and Places (Prague)A talk about sustained quality of life through urban design and architecture

thu08jun17:30thu21:00Connecting People and Places (Brno)A talk about sustained quality of life through urban design and architecture

fri16jun17:30fri22:30vrijmibo by the NCCC Traders by Nature

ALL EVENTS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram