Brain & Breakfast: Creating a friendly work environment #online

We would like to cordially invite you to a Breakfast meeting with Renata Mrázová that is organized  by our patron member Impact Hub.
Please note that the event will be held in the Czech language.

Thursday, 18 February 2021

8.30 - 10.00 (online)

 

Breakfast about how each person is different and how companies can create a work environment in which everyone feels good and is respected for who they are. Are you sure you have your decisions under control? So you may be surprised to learn that most of the decisions your brain makes more or less unknowingly and automatically. We will talk about how our thinking, patterns of behavior and values that influence all our decisions are formulated from a young child and how often we are blind, even though we think we see everything in bright colors.

Guest of the event: Renata Mrázová

Renata Mrázová is one of the most successful women in Czech business, working in important managerial positions for over twenty years. She graduated from the University of Economics in Prague with a focus on Finance and Economic Policy. She worked as CFO of AstraZeneca and ING. For five years as CEO, she managed the Czech and Slovak branches of the Dutch insurance company NN. In every position she worked in, people, teams and corporate culture were always the most important to her. Therefore, 5 years ago, she decided to actively engage in the transformation of HR and corporate culture. From the CEO in the Czech Republic / Slovakia, she became the global HR director for the entire NN Group. She currently serves as Chief People Officer at HomeCredit.

In case of interest, please register free here.

.   .   .

Brain&Breakfast: Vytváření vstřícného pracovního prostředí #online

Snídaně o tom, jak je každý člověk jiný a jak na to, aby firmy vytvářely prostředí, ve kterém se každý člověk cítí dobře a je respektováno, kým je. Jste přesvědčeni, že máte svá rozhodnutí pod kontrolou? Tak to vás asi překvapí, když se dozvíte, že většinu rozhodnutí váš mozek dělá víceméně nevědomky a automaticky. Budeme si povídat o tom, jak se nám naše uvažování, vzorce chování a hodnoty, které ovlivňují veškeré naše rozhodování, formulují již od malého dítěte a jak jsme často slepí, přestože si myslíme, že vše vidíme v jasných barvách.

Host akce: Renata Mrázová

Renata Mrázová je jednou z nejúspěšnějších žen českého byznysu, působící přes dvacet let na významných manažerských pozicích. Vystudovala VŠE v Praze se zaměřením na Finance a Hospodářskou politiku. Pracovala jako finanční ředitelka AstraZeneca a ING. Pět let jako generální ředitelka řídila českou a slovenskou pobočku holandské pojišťovny NN. V každé pozici, v které působila, pro ni vždy byli nejdůležitější lidé, týmy a firemní kultura. Proto se před 5 lety rozhodla aktivně se věnovat transformaci HR a firemní kultury. Z generální ředitelky v ČR/SR se stala globální HR ředitelkou pro celou NN skupinu. Momentálně působí v roli Chief People Officer v HomeCredit.

V případě zájmu se zdarma registrujte zde.

You can join our events via our online community platform. You do not have to be a member of the NCCC to become a member of our online community platform. Membership of our online community platform is for free.
Non-NCCC members benefit from its functionality surrounding specific events.
NCCC members enjoy its full functionality, all the time, together with many more membership benefits.
And don't forget to explore who we are - This is us!
By registering for this event, I CONSENT to the taking of my pictures and/or audio-visual recordings at events organized by the NCCC, including pictures and/or audio-visual recordings taken/shot and edited by an outside professional photographer, and the processing thereof, in particular to the publishing of these pictures and/or audio-visual recordings in the NCCC’s promotional documents, newsletters, presentations, websites and social media (such as LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) for marketing purposes.
In case you do not consent and still would like to join this event, please send an email to office@nlchamber.cz.

By registering for this event, I CONSENT to paying a no-show fee in the amount of the ticket fee, with a minimum of 400,- CZK excl. VAT per event, also for events that are free of charge.
This no-show fee only applies in case I do not inform the NCCC at least 48 hours before the start of the event that:
- I will not attend, or
- I have nominated another person to attend in my place and I have provided the NCCC with his/her name and contact email address.
Other near future events

wed07jun17:30wed20:00Connecting People and Places (Prague)A talk about sustained quality of life through urban design and architecture

thu08jun17:30thu21:00Connecting People and Places (Brno)A talk about sustained quality of life through urban design and architecture

fri16jun17:30fri22:30vrijmibo by the NCCC Traders by Nature

ALL EVENTS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram