Brain & Breakfast: Creating a friendly work environment #online

We would like to cordially invite you to a Breakfast meeting with Renata Mrázová that is organized  by our patron member Impact Hub.
Please note that the event will be held in the Czech language.

Thursday, 18 February 2021

8.30 - 10.00 (online)

 

Breakfast about how each person is different and how companies can create a work environment in which everyone feels good and is respected for who they are. Are you sure you have your decisions under control? So you may be surprised to learn that most of the decisions your brain makes more or less unknowingly and automatically. We will talk about how our thinking, patterns of behavior and values that influence all our decisions are formulated from a young child and how often we are blind, even though we think we see everything in bright colors.

Guest of the event: Renata Mrázová

Renata Mrázová is one of the most successful women in Czech business, working in important managerial positions for over twenty years. She graduated from the University of Economics in Prague with a focus on Finance and Economic Policy. She worked as CFO of AstraZeneca and ING. For five years as CEO, she managed the Czech and Slovak branches of the Dutch insurance company NN. In every position she worked in, people, teams and corporate culture were always the most important to her. Therefore, 5 years ago, she decided to actively engage in the transformation of HR and corporate culture. From the CEO in the Czech Republic / Slovakia, she became the global HR director for the entire NN Group. She currently serves as Chief People Officer at HomeCredit.

In case of interest, please register free here.

.   .   .

Brain&Breakfast: Vytváření vstřícného pracovního prostředí #online

Snídaně o tom, jak je každý člověk jiný a jak na to, aby firmy vytvářely prostředí, ve kterém se každý člověk cítí dobře a je respektováno, kým je. Jste přesvědčeni, že máte svá rozhodnutí pod kontrolou? Tak to vás asi překvapí, když se dozvíte, že většinu rozhodnutí váš mozek dělá víceméně nevědomky a automaticky. Budeme si povídat o tom, jak se nám naše uvažování, vzorce chování a hodnoty, které ovlivňují veškeré naše rozhodování, formulují již od malého dítěte a jak jsme často slepí, přestože si myslíme, že vše vidíme v jasných barvách.

Host akce: Renata Mrázová

Renata Mrázová je jednou z nejúspěšnějších žen českého byznysu, působící přes dvacet let na významných manažerských pozicích. Vystudovala VŠE v Praze se zaměřením na Finance a Hospodářskou politiku. Pracovala jako finanční ředitelka AstraZeneca a ING. Pět let jako generální ředitelka řídila českou a slovenskou pobočku holandské pojišťovny NN. V každé pozici, v které působila, pro ni vždy byli nejdůležitější lidé, týmy a firemní kultura. Proto se před 5 lety rozhodla aktivně se věnovat transformaci HR a firemní kultury. Z generální ředitelky v ČR/SR se stala globální HR ředitelkou pro celou NN skupinu. Momentálně působí v roli Chief People Officer v HomeCredit.

V případě zájmu se zdarma registrujte zde.

You can join our events via our online community platform. You do not have to be a member of the NCCC to become a member of our online community platform. Membership of our online community platform is for free.
Non-NCCC members benefit from its functionality surrounding specific events.
NCCC members enjoy its full functionality, all the time, together with many more membership benefits.
And don't forget to explore who we are - This is us!
By registering for this event, I hereby CONSENT to the capturing of my pictures and/or audio-visual recordings at NCCC-organized events. This includes the use of pictures and/or audio-visual recordings taken/shot and edited by an external professional photographer. I understand and agree that these pictures and/or audio-visual recordings may be published in the NCCC's promotional materials, newsletters, presentations, websites, and social media platforms (such as LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube) for marketing purposes.
If you do not consent to the capturing and use of your pictures and/or audio-visual recordings, please send an email to office@nlchamber.cz.

Additionally, by registering for this event, I acknowledge and agree to the following no-show fee policy, that applies to both members and non-members of the NCCC Traders by Nature.

For free events, a no-show fee of 400,- CZK excl. VAT will be charged for non-attendance in case of no prior notification to the NCCC at least 48 hours before the start of the event.
For paid events, a no-show fee equivalent to 40% of the ticket price will be charged for non-attendance without prior notification to the NCCC at least 48 hours before the start of the event.
Exceptions to the no-show fee policy apply if I inform the NCCC at least 48 hours before the event start time that:

I will not be able to attend, or I have nominated another person to attend in my place, providing their name and contact email address to the NCCC.

Thank you for your understanding and cooperation.
Other near future events

thu04jul17:00thu22:00vrijmibo #14 by the NCCC Traders by Nature!!! Thursday !!! afternoon drinks

ALL EVENTS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram