Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
13 August 2014

The future of corporate social responsibility

Share this story
The future of CSR

Budoucnost společenské odpovědnosti

George Kell, ředitel iniciativy Global Compact, hovoří o trendech v oblasti CSR, které značí, že byznys jde správnou cestou.

Je jedno, zda to nazýváte CSR, společenská odpovědnost, environmentální, sociální či korporátní udržitelnost, společné porozumění těmto termínům na světě roste.

Dlouhodobý finanční úspěch společností jde čím dál častěji ruku v ruce s vykazováním a závazky ke společenské odpovědnosti. Začalo to jako reakce na poškozování životního prostředí, nehody, korupční skandály a obviňování z dětské práce, dnes se nacházíme ve fázi aktivního, soudržného globálního hnutí. Odpovědný přístup k podnikání již přináší své benefity, otázkou však zůstává, zda budou tyto aktivity převládat i nadále. Následující trendy v oblasti CSR ukazují, že ano.

Transparentnost

Rychlý vývoj moderních technologií předznamenává stále vyšší nároky na transparentnost. Zveřejňování informací bude narůstat díky lepšímu přístupu k  informacím, většímu zájmu veřejnosti a regulacím. Více než 5 000 společností zveřejňuje své finanční i nefinanční aktivity a toto číslo neustále roste.

Důvěra

Stále silnější dopad podnikání na společnost doprovází zvýšené očekávaní spotřebitelů ohledně společenské odpovědnosti velkých korporací. Budování důvěry skrze společensky odpovědné aktivity je pro podniky současnou i budoucí výzvou.

Zapojení společnosti

I nadále se očekává zapojení podniků do oblastí, které byly dříve doménou veřejného sektoru, počínaje zdravím, vzděláváním, po ochranu životního prostředí. Firmy, které se podílí na řešení globálních problémů, mají v očích společnosti větší váhu.

Odpovědný vstup na nové trhy

Podniky již nejsou pouhou součástí trhu, jsou jeho tvůrcem. Proto je důležité jejich odpovědné počínání a řešení nových výzev při expanzi na další trhy.

Sdružování a zapojení se do iniciativ

Množství prostředků a možností přihlásit se ke své společenské odpovědnosti a udržitelnosti roste. Iniciativy, normy a poradenství jsou na vzestupu na národní i globální úrovni. Iniciativa Global Compact sdružuje přes 8 000 firem z více než 145 zemí světa, toto číslo bude i nadále růst.

Zdroj: The Guardian (2014): Five trends that show corporate social responsibility is here to stay. Dostupné zde, 14. 8. 2014

Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X