Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
15 September 2014

T-Mobile announces another year of 'Talk together' challenge

Share this story
T-Mobile Mluvme spolu

T-Mobile vyhlašuje další ročník výzvy Mluvme spolu

Fond v dvouletém programu rozdělí 3 miliony korun. Maximální výše jednoho grantu je 300 000 Kč. Hlavními tématy jsou komunikace, integrace a spolupráce.

Společnost T-Mobile vyhlašuje další ročník otevřené grantové výzvy MLUVME SPOLU, jejímž cílem je zlepšit komunikaci a spolupráci mezi lidmi v České republice. Operátor podpoří celkovou částkou 3 miliony korun projekty, které pomohou vyřešit konkrétní komunitní problém, přičemž do realizace zapojí i znevýhodněné skupiny osob. Neziskové organizace se mohou do programu hlásit prostřednictvím on-line formuláře až do 17. října 2014, s přihláškou pomůže i bezplatný on-line seminář.

„Zdravé fungování komunity se neobejde bez toho, aby se lidé navzájem znali, mluvili spolu a vzali přitom mezi sebe i ty, kteří stojí na okraji. Fond T-Mobile je tu už deset let proto, aby podpořil aktivní lidi, jimž není lhostejný okolní svět,“ říká Petra Pavičová, manažerka společenské odpovědnosti v T-Mobile.

Projekty musí splňovat všechna tato kritéria:

    • pomáhat při budování občanské společnosti, rozvoji komunity či veřejného prostoru,
    • zapojovat znevýhodněné skupiny osob (např. sociálně vyloučené, handicapované, menšiny),
    • zapojovat spoluobčany do společné realizace aktivit,
    • pomáhat řešit konkrétní problémy v komunitě,
    • zvyšovat pochopení a důvěru mezi lidmi.

Výzva MLUVME SPOLU 2014 je určena menším neziskovým organizacím, které působí v místních komunitách. Každá organizace může přihlásit pouze jeden projekt a na jeho realizaci získat 300 000 Kč. Kromě toho T-Mobile vybraným žadatelům nabídne účast v Akademii Fondu T-Mobile, v jejímž rámci lze zdarma využít služeb koučů a poradenství expertů operátora. Připraveno je také vzdělávání formou seminářů a workshopů.

Žadatelé o grant se mohou do dvouletého programu hlásit až do 17. října 2014. S přípravou projektového záměru pomůže webinář, který zájemci mohou sledovat 22. září 2014 od 15 hod na www.prosvetkolemnas.cz. Pro ty, kteří termín nestihnou, bude následně k dispozici off-line verze. Na stejném místě lze také získat kompletní informace o grantové výzvě včetně odkazu na elektronickou přihlášku.

Přihlášené projekty posoudí nezávislá komise složená ze zástupců médií, neziskového i firemního sektoru a státní správy. Všichni žadatelé budou o výsledcích hodnocení komise včas informováni. Nejlepší projekty budou známy v první polovině prosince. Do dvouletého programu se organizace zapojí od začátku roku 2015.

Více informací zde.

Zdroj: Tisková zpráva T-Mobile, 15. září 2014

A-CSR malé
Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram