Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
22 September 2014

Sustainable corporations perform better financially, report finds

Share this story
Udrzitelnost se vyplaci

Udržitelnost se podle průzkumu vyplatí i po finanční stránce

Nový výzkum neziskové organizace CDP poskytuje první důkazy o přímém spojení mezi udržitelnými opatřeními a ziskovostí firem.

Výsledky výzkumu prokazují, že 500 společností, které zahrnuly udržitelná opatření do základních firemních procesů, si vede lépe, než ty, které nikoli.

Firmy, které přistupují odpovědně a aktivně k dopadu vlastní činnosti na klimatické změny a snaží se v tomto ohledu podniknout konkrétní opatření, mají o 18 % vyšší návrat investic než firmy, které nejsou v tomto směru aktivní a dokonce o 67 % vyšší, než firmy, které odmítají informace o vlivu vlastní činnosti na životní prostředí vůbec zveřejnit.

Tyto výsledky by mohly zodpovědět otázku, která se v oblasti průmyslu a obchodu objevuje již dlouho: „Má udržitelnost nějakou souvislost s finančními výsledky společností?“

Firmy a organizace z celého světa, které podnikly kroky k tomu, aby působily pozitivně na své okolí a zakomponovaly udržitelná opatření do svých strategií, si již dlouho stěžují, že jejich tržní hodnota tyto snahy vůbec nereflektuje. CDP však věří, že tento důkaz způsobí narůst investic do udržitelných strategií, změní mínění investorů a přinese finance pro oblast výzkumu obnovitelných zdrojů apod.

Aktivita v oblasti udržitelnosti a boje proti klimatickým změnám dokazuje dlouhodobý zájem společnosti naplňovat požadavky všech zainteresovaných stran. Navíc již existuje důkaz, že se tato investice vyplatí.

Zdroj: Guardian (2014): Sustainable corporations perform better financially, report finds. Dostupné zde, 23. 9. 2014
A-CSR malé
Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram