Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
26 November 2014

Prestigious National Award Czech Republic for CSR were handed over

Share this story
Prestizni narodni ceny CR za CSR predany

Prestižní národní ceny ČR za CSR předány

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly v úterý 25. listopadu 2014 předány Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost získaly za příkladný vztah ke společnosti a k naplňování principů udržitelného rozvoje DIAMO v kategorii průmyslROSSMANN v kategorii obchod. Vítězem ve veřejném sektoru je KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.

Také v oblasti společenské odpovědnosti (CSR), která je ve světě považována za jednu z nejvýznamnějších podmínek pro úspěšné fungování firem na trhu, máme v České republice hodně co dohánět. Zatímco západní firmy využívají CSR v marketingu a reklamě a často na ní staví celou svoji strategii, u nás většina podnikatelů i organizací zatím spíš přemýšlí, jak toto téma uchopit. I v této oblasti může významně pomoci Program Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

"Vláda si plně uvědomuje význam, jaký má téma společenské odpovědnosti pro budoucnost. Proto v letošním roce přijala – ve spolupráci s Radou kvality ČR - Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací, který má naplno nastartovat a rozvinout využívání CSR v českých podmínkách. Národní cena ČR za společenskou odpovědnost je důležitou součástí tohoto plánu, protože pomáhá zavést koncept společenské odpovědnosti jednoduše a efektivně," vysvětlil Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR.

Kromě Národních cen ČR za společenskou odpovědnost připravila Rada kvality ČR i regionální Program Cen hejtmana za společenskou odpovědnost, takže i menší, nebo na omezeném území působící firmy a organizace mají příležitost, jak využít výhod, které správně zvedený koncept CSR skýtá.

"České firmy už nemohou déle problematiku CSR ignorovat. Už i u nás se významná skupina zákazníků – zejména z mladší generace - zajímá o to, jak firmy chrání životní prostředí, jak se zapojují do dobročinných kulturních, sportovních a společenských aktivit a podle toho mění i své nákupní preference. Správně nastavený systém společenské odpovědnosti se tak stává nezanedbatelnou konkurenční výhodou a programy Rady kvality ČR jsou nejlepší cestou, jak na tuto výhodu dosáhnout," vysvětlila Lucie Mádlová, místopředsedkyně odborné sekce pro CSR při Radě kvality ČR a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Principy hodnocení v Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost vychází z nejlepších zahraničních zkušeností, takže vítěz ceny má všechny předpoklady získat i auditorské osvědčení podle standardu GRI, které je v současné době celosvětově prestižním oceněním konceptu společenské odpovědnosti.

V závěru slavnostního večera byl oficiálně vyhlášen i první ročník nového programu Cena za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně. Tu vyhlašuje Rada kvality ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a P3 - People, Planet, Profit. Oceňuje malé a střední podnikatele a rodinné firmy, kterým je odpovědné podnikání naprosto přirozené. Ke společenské odpovědnosti je vedou většinou silné etické a osobní hodnoty majitelů či zakladatelů. Za každým podnikem stojí zajímavý příběh, který může být inspirací a příkladem ostatním. Zvláštní kategorii tvoří sociální podnik.

A-CSR malé
Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram