Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
30 September 2014

New transparency rules on social responsibility for big companies

Share this story
Nová pravidla transparentnosti v oblasti CSR pro velké firmy

Nová pravidla transparentnosti v oblasti CSR pro velké firmy

Rada Evropské unie 29. 9. 2014 oficiálně přijala směrnici, která velkým podnikům uděluje povinnost zveřejňovat informace nefinanční povahy.

Nový přístup ke zveřejňování informací si klade za cíl posílení transparentnosti a odpovědnosti společností, snížení administrativní zátěže na podniky a zajištění rovných podmínek pro firmy v celé unii.

„Firmy, zejména ty velké, hraji v ekonomice EU roli, která jde daleko nad rámec produkce zboží a poskytování služeb. Vyšší transparentnost skrze zveřejňování nefinančních informací pomůže zvýšit odpovědnost vůči evropským občanům. Rovněž umožní investorům docenit odpovědné chování subjektů a tím podporovat udržitelný růst,“ uvedl italský ministr financí Pier Carlo Padoan.

Nové opatření vyžaduje po velkých evropských firmách každoroční vykazování informací z oblastí ochrany životního prostředí, zaměstnaneckých podmínek, dodržování lidských práv či protikorupčních opatření. Prohlášení obsahující popis politik, strategií, výsledků a rizik spojených s uvedenými oblastmi, může být součástí zprávy o činnosti firmy, případně tvořit samostatný dokument odpovídající finančnímu roku.

Jako návod, jak nefinanční informace vykazovat, mohou společnostem posloužit reporty a standardy organizací, které již zveřejňování těchto informací vyžadují, např. zpráva Communication on Progress mezinárodní organizace Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN.

Členské státy Evropské unie musí zahrnout směrnici do legislativy v rámci dvou let, tedy do roku 2016. Velké společnost, které spadají do oblasti působnosti směrnice, budu muset své nefinanční informace vykazovat nejpozději v rozpočtovém roce 2017.

Tisková zpráva ke stažení zde. /Press release available here.

Zdroj: CSR Europe (2014): New transparency rules on social responsibility for big companies. Dostupné zde, 29. 9. 2014 / Source: Link available here.

A-CSR malé
Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
X