Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
16 January 2015

Doing Business in the Czech Republic

Share this story

Our member Mazars, s.r.o. brings you the brochure "Doing Business in the Czech Republic", which provides a summary description of the business environment in the Czech Republic in English. The publication is intended primarily for foreign investors who decided to invest or start a business in the Czech Republic. The document should be a guide in finding new business opportunities, communication with Czech authorities and it should simplify orientation within the local legislation. We believe that it will become a valuable source of information to start their business.

Náš člen Mazars, s.r.o. Vám přináší brožuru „Doing Business in the Czech Republic“, která nabízí souhrnný popis podnikatelského prostředí v České republice v anglickém jazyce. Publikace je určena především zahraničním investorům, kteří se rozhodli investovat nebo začít podnikat v České republice. Tento dokument by jim měl být průvodcem při vyhledávání nových obchodních příležitostí, při komunikaci s českými úřady a měl by jim usnadnit orientaci v lokální legislativě. Věříme, že se pro ně stane cenným zdrojem informací na startu jejich podnikání.

Doing Business in the Czech Republic

mazars.jpg
Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram