Archives

Subscribe to our newsletter
SUBSCRIBE
7 November 2014

Breakthrough in relation firms to climate changes

Share this story
Průlom ve vztahu firem ke klimatickým změnám

Průlom ve vztahu firem ke klimatickým změnám

Organizace spojených národů oznámila, že světoví hybatelé trhu jsou v globálním měřítku poprvé připraveni na boj se změnou klimatu.

Po letech sporů se stovky významných světových společností a investičních firem, včetně několika olejářských gigantů, shodly na tom, že by měl existovat poplatek za škody způsobené skleníkovými plyny, které svou činností produkují. To znamená, že tzv. mezinárodní uhlíkový trh (international carbon market), na kterém by společnosti prodávaly a kupovaly právo produkovat škodlivé emise, má nyní opravdu blízko k uskutečnění.

Dokonce i Čína, největší světový producent emisí, plánuje příští rok zavést systém poplatků za znečištění (tzv. carbon pricing). Doufejme, že společnosti se budou nevyhnutelně snažit snížit produkci skleníkových plynů tak, jak budou jejich peníze postupně proudit firmám, které nezpůsobují takové znečištění, např. těm, které obnovitelné zdroje energie znovuvyužívají.

Éra fatalismu v oblasti klimatických změn je za námi

Georg Kell, výkonný ředitel UN Global Compact, iniciativy, jejímž cílem je zavedení principů trvale udržitelného rozvoje do světa byznysu, označil nedávné změny za významné: „Je to průlom, protože společnosti obvykle na národní úrovni blokují jakékoliv změny v této oblasti. Soukromý sektor se poprvé shodl na tom, že ti, kteří znečišťují životní prostředí, za to musí také zaplatit.“

„Neplatit za znečištění je největší zvrácenost v lidských dějinách, ” dodává Kell. Podle něj přinese rozhodnutí Číny o zavedení systému poplatků za znečištění významné obchodní příležitosti. Čína, která přijme systém poplatků od příštího roku, bude podle Kella největším uhlíkovým trhem na světě.

Na setkání penzijních fondů, velkých bank a zdravotních pojišťoven v Kodani zdůraznil generální tajemník Spojených národů, Ban Ki-moon, důležitost globálního systému.

„Spojené národy ani žádná jednotlivá země nemůže takový problém vyřešit samostatně. Musíme využít naše zdroje a ctižádost, a to ve spolupráci s podnikatelskou sférou,” řekl Ki-moon. Mezinárodní uhlíkový trh je podle generálního tajemníka OSN „jedním z nejúčinnějších nástrojů, které se nabízejí pro snížení emisí a zajištění trvale udržitelného rozvoje a růstu”. Ki-moon v tomto směru vyzdvihuje největší platformu společenské odpovědnosti na světě UN Global Compact a dodává že „UN Global Compact přispěl za pouhých deset let k významnému posunu v korporátním myšlení“.

Deklaraci Spojených národů na podporu poplatků za znečištění doposud podepsalo na 74 zemí, včetně EU, Číny a Ruska (zatím bez USA, Kanady a Austrálie), a 1 000 společností, včetně olejářských firem BP a Statoil a gigantů jako jsou Coca-Cola, Nestlé či Unilever.

Zdroj: The Independent (2014): Climate change: Carbon trading edges closer as UN brokers deal. Článek je uveden ve zkrácené verzi. Plná verze textu je v angličtině dostupná zde, 26. 10. 2014 / Source: Link to the article available here.

A-CSR malé
Share this story
Tags
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram